Rút tiền không thành công Started by doquangtuan 2017-02-17 at 00:52


1 replies to this topic
  doquangtuan
Member
Posts: 1
19h ngày 16-2-2017 mình có đặt lệnh rút tiền nhưng đến bây giờ (8h ngày 17-2-2017) vẫn chưa có tiền trong paypal...Mọi khi rút tiền giờ đó thì ban đêm là có tiền, sao lần này chưa có nữa? Hoang mang quá, có ai bị gióng mình ko
  thienvu289
Member
Posts: 5
Quote: doquangtuan
19h ngày 16-2-2017 mình có đặt lệnh rút tiền nhưng đến bây giờ (8h ngày 17-2-2017) vẫn chưa có tiền trong paypal...Mọi khi rút tiền giờ đó thì ban đêm là có tiền, sao lần này chưa có nữa? Hoang mang quá, có ai bị gióng mình ko


alo ban con do khong