A/E nào còn chơi cho mình hỏi cái Started by hongvy2017 2017-03-19 at 15:33


2 replies to this topic
  hongvy2017
Member
Posts: 1
Mình cũng tính chơi nhưng thấy Không lợi nhuận mấy, A/E nào còn chơi cho mình xin ít ý kiến để đầu tư hay không.? đầu tư gói nào mong m.n giúp đỡ.
  chantjnh
Member
Posts: 3
không nên đầu tư. RR click thấp lắm. mình đầu tư 50$ mà chỉ rút dc 7$ chưa tính phí.
  tranthitien
Eternity
Posts: 25
Received: $2841.8700
Balance: $18.6346
Referrals: 994
Đầu tư phải lên gói cao nhất nhé. vẫn có lãi nhưng ít.